• استاندار کهگیلویه و بویراحمد، تقویت آداب، سنن و حفظ رسم و رسوم محلی را مؤلفه ویژه‌ای برای اتحاد و همبستگی ملی و حفظ برادری‌ها و ایجاد همدلی میان همه اقشار برشمرد. ...تبليغات