خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
18/07/07 09:59
شناسه خبر : 14577

۱۲۹۶واحد مسکن مهر در دوگنبدان آماده واگذاری به متقاضیان است