خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
18/10/14 08:46
شناسه خبر : 24795

یاسوج و سی‌سخت لرزیدند