• یاسوج- ایرنا- سال 97 را باید سال رکود حوزه فرهنگ در کشور و بویژه در استان کهگیلویه و بویراحمد نامید آنچنان که نه در زیرساخت و نه در نوع رویدادها و آثار تولیدی، اتفاق خاص و چشمگیری رخ نداد. ...تبليغات