• شعارسال: دوازدهم اردیبهشت ماه بود که زلزله ای به بزرگی۵٫۲ریشتری کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند و بعد از آن نیز بیش از ۵۰ پس لرزه در استان رخ داد که در همان ابتدا با وجود اینکه قدرت کمی داشت اما خسارت هایی را وارد کرد که هنوز جبران نشده اند زلزله باعث شد که خانه […] ...تبليغات