• بهرام باقری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرگار ایرنا با اشاره به اینکه صنایع غذایی کوبودنا مطالعات پروژه تولید نان دارو یا بیو نان را از سال گذشته آغاز کرده بود، گفت: با راه اندازی خط تولید برای اولین بار در استان نان های پروبیوتیک تولید شد.وی افزود: نان دارو علاوه بر اینکه […] ...تبليغات