• بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد بیمارستان شهید جلیل یاسوج به نام این شهید مزین شد. شعار سال: رئیس شورای‌شهر یاسوج گفت: براساس اعلام شورای نظارت بر نام‌گذاری اماکن، معابر عمومی و خیابان‌ها و صورت‌جلسه ۲۵ مرداد و اول آبان‌ماه سال ۹۶ شورای فرهنگ عمومی استان بنا به اهمیت موضوع بیمارستان […] ...تبليغات