• طی حکمی امین شیخ ممو، به عنوان سردبیر اول پایگاه تحلیلی و اطلاع رسانی صبح زاگرس معرفی شد. شعارسال: طی حکمی از سوی مسئول موسسه منادیان بصیرت کهگیلویه و بویراحمد سردبیر اول(اصلی) صبح زاگرس معرفی شد. مدیر موسسه منادیان بصیرت استان با بیان اینکه امروزه رسانه به عنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی در جامعه […] ...تبليغات