• مدیران استانی با ناکارآمدی و یا ناآگاهی خود، این دلخوشی و افتخار را هم از ما گرفتند و این طبیعت زیبا و فرح بخش را نا باورانه در برابر دیدگانمان زخمی و نالان و آلوده و سوگوار کردند. شعار سال: محمود منطقیان ، چهره برجسته فرهنگی و سیاسی کهگیلویه و بویراحمد در یادداشتی به موضوع […] ...تبليغات