• طی روزهای اخیر یک گروه کوهنوردان سی سختی با طی کردن مسیر سخت گذر به ارتفاعات پازن پیر صعود کردند. شعار سال: این گروه کوهنوردی که متشکل از چند محیطبان و کوهنورد بومی منطقه سی سخت بودند، روز دوشنبه به ارتفاعات پازن پیر صعود کرده و موفق به انتقال بخش هایی از پیکر جانباختگان سانحه […] ...تبليغات