• ادارات ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد آمادگی دارند تا اسناد هویتی جدیدی برای افرادی که در مناطق سیل زده مدارک خود را از دست دادند صادر کند. ...تبليغات