• کشت برنج در کهگیلویه و بویراحمد ۴۰ درصد کاهش یافته است. شعارسال: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به خشکسالی و کم بارانی گفت: کشت برنج امسال در این استان نسبت به سال پیش ۴۰درصد کاهش یافته است و بخشی از مزارع به لوبیا اختصاص یافت. عیسی راستین نسب اظهار داشت: […] ...تبليغات