• پانا (یاسوج) – خبرنگار خبرگزاری ایرنا استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد، تا آنجا که در توانم باشد به خانم ها کمک می کنم تا در کار خبرنگاری موفق باشند، من مطمئنم آینده خبر در دست خانم هاست. فاطمه رشیدی در حاشیه کارگاه آموزشی دانش آموزان خبرنگار در گفت و گو با پانا در مورد […] ...
  • پانا (یاسوج) – خبرنگار خبرگزاری ایرنا استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد، تا آنجا که در توانم باشد به خانم ها کمک می کنم تا در کار خبرنگاری موفق باشند، من مطمئنم آینده خبر در دست خانم هاست. فاطمه رشیدی در حاشیه کارگاه آموزشی دانش آموزان خبرنگار در گفت و گو با پانا در مورد […] ...تبليغات
بانک پاسارگاد