• جوان لنده ای با بهره گیری از فضای اینستاگرام از عملکرد دو گانه علی محمد احمدی استاندار کهگیلویه بویراحمد در سفر به شهرستان ها و روستاهای مرکز استان انتقاد کرد. شعار سال: یکی از جوانان شهرستان لنده با بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی در پیج اینستاگرام خود با انتقاد از رفتار دو گانه علی […] ...تبليغات