• رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر یاسوج گفت: اگر در یاسوج تاکسی ها اقدام به افزایش غیر قانونی کرایه ها کنند با آن ها برخورد می شود و به کمیته انضباطی نیز معرفی می شوند. شعار سال: در ماه های گذشته با افزایش قیمت کالاهای مختلف و مورد نیاز مردم می بینیم با […] ...تبليغات