• پانا (یاسوج) ـ فرماندار بویراحمد وضعیت فضای آموزشی مدارس بویراحمد را بحرانی دانست و تاکید کرد، این موضوع آموزش و پرورش را با یک چالش بزرگ روبرو خواهد کرد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری بویراحمد،شاهرخ کناری در دهمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان گفت: شهرستان بویراحمد با ۶۰۰ مدرسه و افزون بر ۲ هزار […] ...
  • پانا (یاسوج) ـ فرماندار بویراحمد وضعیت فضای آموزشی مدارس بویراحمد را بحرانی دانست و تاکید کرد، این موضوع آموزش و پرورش را با یک چالش بزرگ روبرو خواهد کرد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری بویراحمد،شاهرخ کناری در دهمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان گفت: شهرستان بویراحمد با ۶۰۰ مدرسه و افزون بر ۲ هزار […] ...تبليغات