• شهردار لنده از رفع مشکل چندین ساله راه ارتباطی دو شهرک شهید رجایی و فجر لنده با احداث پل دوم این شهرک ها در آینده نزدیک خبرداد. شعار سال: مختار مشهدی زاده ضمن اشاره به مشکلات ترافیکی دو شهرک فجر و شهیدرجایی لنده گفت: یکی از مشکلات اساسی شهرک های فجر و شهید رجایی عدم […] ...
  • شهردار لنده از رفع مشکل چندین ساله جایگاه زباله این شهرداری و آغاز عملیات حصارکشی این جایگاه خبرداد. شعار سال: مختار مشهدی زاده ضمن اشاره به مشکلات اساسی جایگاه دفن زباله این شهرداری گفت: چند سالی است که مکانی با هماهنگی ادارات منابع طبیعی، محیط زیست، شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنده به شهرداری جهت […] ...تبليغات