• شعار سال: نشست عمومی شهردار یاسوج با کارکنان بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج برگزار شد. رئیس بیمارستان امام سجاد یاسوج گفت: هدف ما خدمت است که امیدوارم بتوانیم در جهت پیشبرد اهداف بیمارستان قدم برداریم. سجاد حسن زاده بیان کرد: اکنون دو برابر ظرفیت بیمارستان تخت وجود دارد و با ۲۶۵ خدمات ارائه می شود، […] ...تبليغات