• معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد به حواشی به وجود آمده در برگزاری آزمون استخدامی این دانشگاه واکنش داد و به تصمیم گیری در آینده نزدیک اشاره کرد. شعار سال: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی  دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد  درباره حواشی به وجود آمده در آزمون استخدامی […] ...تبليغات