• این انتظار می رود اگر کسی سوالی در خصوص اموال از تاجگردون پرسید در جواب فقط به این بسنده نکنند که ما خودمان از قبل پولدار بوده ایم ! و زایش مال داشته ایم ! چراکه مصداق عینی فرار به جلو خواهد بود و توهینی بزرگ به شعور مردم است . ...تبليغات