• نشست هم اندیشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، با هدف بررسی عملکرد های سال گذشته و برنامه های اجرایی در سال جدید در سالن آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار شد. شعار سال: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، گفت: با توجه به افزایش ۱۱ درصدی رشد بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش […] ...
  • رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در استان ظرفیت ۲۰ هزار دانشجو داریم، گفت: با این وجود ۱۵ درصد پذیرش دانشجو داشتیم. شعارسال: رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در استان ظرفیت ۲۰ هزار دانشجو داریم، گفت: با این وجود ۱۵ درصد پذیرش […] ...تبليغات