• اسفندیاری: سال گذشته به دلیل بی تجربگی برخی مسئولان بیش از ۶۰۰ تن میوه شب عید مردم خارج از شبکه و در میدان های کازرون و اهواز فروخته شد. شعارسال: رییس اتحادیه میوه فروشان شهرستان بویراحمد گفت:سال گذشته بیش از ۶۰۰ تن میوه شب عید در خارج از شبکه فروخته شد این میوه ها حق […] ...تبليغات