• پاسره کاهش هزینه‌ها را از دیگر مزایای واگذاری پروژه‌های آب و فاضلاب به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: پیش‌ازاین نیز برخی فعالیت‌ها همچون خرید وسایل و تجهیزات نیز به بخش خصوصی واگذارشده بود که این امر بهبود و تسریع خدمات‌رسانی را به دنبال داشت. شعارسال: فیض‌الله پاسره بعدازظهر پنجشنبه در نشست بررسی پروژه‌های روستایی […] ...تبليغات