• تاجگردونِ اصلاح طلب چرا خودش را اصول گرا می داند؟آیا بازی جدیدی در انتظار مردم گچساران است؟ آیا اصول گرا یا اصلاح طلب بودن تاجگردون مرهمی بر بیکاری جوانان و گره گشای مطالبات مردم خواهد بود؟ شعارسال : جمعه اول تیر نود وهفت جناب تاجگردون در تالار فرهنگیان شیراز در دیدار با برخی از چهره […] ...تبليغات