• “داود راهزادی” در نشست شورای معاونین این شرکت با اظهار خرسندی از اینکه زلزله‌ها و پس لرزه‌های ۲ هفته گذشته در شهرستان های بویراحمد و دنا تلفات جانی بدنبال نداشته است، خاطرنشان کرد: خسارات وارده به شبکه‌های توزیع برق در این شهرستان ها حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورده شده است. شعار سال: مدیرعامل شرکت توزیع […] ...تبليغات