• شعار سال: کهگیلویه و بویراحمد یکی از استان هایی است که به دلیل بارش های زیادی که در زمستان داشت به عنوان یکی از استان های پر آب در کشور معروف بود استانی که در کنار آب و هوای متبوعی که دارد آب گوارایی نیز دارد اما در سال های گذشته با کمبودهایی در بخش […] ...تبليغات