• یاسوج (پانا) – معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش وپرورش شهرستان بویر احمد قیمت کتب درسی در مقاطع مختلف تحصیلی برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ را اعلام کرد . شاپور عباسی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش وپرورش شهرستان بویر احمد در گفت و گو با پانا اظهار کرد: قیمت کتابهای دوره اول ۱۶ هزار و […] ...
  • یاسوج (پانا) – معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش وپرورش شهرستان بویر احمد قیمت کتب درسی در مقاطع مختلف تحصیلی برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ را اعلام کرد . شاپور عباسی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش وپرورش شهرستان بویر احمد در گفت و گو با پانا اظهار کرد: قیمت کتابهای دوره اول ۱۶ هزار و […] ...تبليغات