• فرماندار کهگیلویه گفت: مدرسه محل تحصیل مرحوم حسین پناهی شاعر و بازیگر کشور با همکاری خانواده اش خانه فرهنگ می‌ شود. شعار سال: فرماندار کهگیلویه گفت: این مدرسه قدیمی با همکاری دختر مرحوم حسین پناهی برای گرامیداشت این شاعر و بازیگر پر آوازه استان به خانه فرهنگ تبدیل می‌شود. پوزش افزود: نیاز است آموزش و پرورش […] ...تبليغات