• شعار سال: دبیرخانه مرکزی کمیسیون های شبه قضایی شهرداری ماده ۱۰۰ و ۷۷ در شهرداری یاسوج صبح چهارشنبه با حضور اعضای شورای شهر یاسوج، شهردار و معاون قضایی دادگستری استان افتتاح شد در ابتدای این افتتاحیه شهردار یاسوج گفت: هدف از افتتاح این مرکز اهمیت موضوع و تکریم ارباب رجوع است در گذشته به دلیل […] ...تبليغات