• دفاع از سیاستمداران هیچ ارزش اجتماعی برای ما ندارد ولی دغدغه هایی که انسان دارد سبب می شود ما به نحوی درگیر دنیای سیاست زده فرسوده ای شویم که منافع چندانی برای اکثریت ندارد. شعار سال: سید مجید خرمی در یادداشتی به چرخه معیوب مدیریت در توسعه استان پرداخت و نوشت: سیاست در استان ما […] ...تبليغات