• پانا (یاسوج) – معاون پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش کهگیلویه وبویراحمد، مربی تربیتی را محوری‌ترین، و تاثیر گذار ترین عضو مدرسه بیان کرد. سیدبهاءالدین ملک حسینی در نشست کارگروه برنامه ریزی هفته تربیت اسلامی و روز امور تربیتی در یاسوج گفت: نظام تعلیم و تربیت در مجموعه تعالیم اسلام جایگاه خاص و زیربنایی خود را […] ...
  • پانا (یاسوج) – معاون پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش کهگیلویه وبویراحمد، مربی تربیتی را محوری‌ترین، و تاثیر گذار ترین عضو مدرسه بیان کرد. سیدبهاءالدین ملک حسینی در نشست کارگروه برنامه ریزی هفته تربیت اسلامی و روز امور تربیتی در یاسوج گفت: نظام تعلیم و تربیت در مجموعه تعالیم اسلام جایگاه خاص و زیربنایی خود را […] ...تبليغات