• این موضوع باعث شده است که باغداران سی سخت و روستاهای اطراف آن هر ساله هزینه زیادی را جهت ذخیره میوه در سردخانه ها استان های اصفهان و شیراز و گاها اهواز متقبل شوند. شعارسال: وجود آب و هوا و خاک مناسب زمینه پرورش میوه های سردسیری را در استان کهگیلویه وبویراحمد مناسب کرده، به […] ...تبليغات