• یاسوج- ایرنا- فرماندار بویراحمد گفت: 124 مدرسه و واحد آموزشی در این شهرستان شرایط پذیرش دانش آموز را ندارند اما به دلیل کمبود فضای فیزیکی ،به اجبار از فضای فعلی این مدارس استفاده می شود. ...تبليغات