• ماشین های پلاک قرمزی که در وقت اداری در حال خرید از بازار شهر یاسوج هستندو براحتی تردد می کند و به گفته شهروند خبرنگار ارسال کننده این مطلب خانواده این راننده نیز در پشت ماشین مستقر هستند و وی را همراهی می کنند! شعار سال: امروزه پس از بوجود آمدن سیستم های اداری در استان […] ...تبليغات