• استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان در حوزه صادرات غیرنفتی در جا زده است. شعارسال: علی محمد احمدی در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان، به مدیران حوزه اقتصادی و بخش خصوصی افزود: صادرات غیرنفتی و تجارت به عنوان یکی از برنامه های محوری در رونق اقتصادی و توسعه استان قرار گیرد. وی بیان کرد: […] ...تبليغات