• در مسابقه کتاب خوانی شعار سال ویژه سواد آموزی کهگیلویه وبویر احمد ۸۲ درصد جمعیت هدف مشارکت کردند. شعارسال: رییس اداره نظارت معاونت سواد آموزی آموزش وپرورش استان گفت:در این مسابقه از جمعیت هدف دربین ۱۱۰ کلاس دوره انتقال ۳۹۸ سواد آموزدر ۱۳منطقه استان شرکت کردند. محمد جلیل فر افزود:از این تعداد ۳۳۷ نفرخانم و […] ...تبليغات