• اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کهگیلویه اکنون ۴۰۰ روز است که رئیس ندارد و سرپرست این اداره تا کنون چندین بار استعفا داده است اما تاکنون مسوول سازمان صمت استان اقدامی در خصوص جایگزین وی نکرده است. شعارسال: صنعت معدن و تجارت یک نهاد مهم در هر استان و شهرستان است به گونه ای […] ...تبليغات