• یکی از اعضای شورای شهر یاسوج چگونگی انتخاب معاونان شهردار یاسوج را تشریح کرد. شعار سال: پس از تشکیل شورای شهر و انتخاب شهردار توسط اعضای شورا، از آن به بعد شورای شهر باید به تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری بپردازد و انتخاب معاونان شهردار و انتصاب افراد شایسته برای پست‌های شهرداری برعهده […] ...تبليغات