• شعارسال: تنگه باستانی سروک در ۱۲ کیلومتری ضلع شمال شرقی شهر لیکک- مرکز شهرستان بهمئی -واقع شده است که در آذر ۱۳۱۶ به شماره ۳۱۰ به عنوان اولین اثر ملی استان کهگیلویه و بویراحمد در فهرست آثار باستانی کشور ثبت شد. تنگ سروک در فارس نامه ناصری به گردنه سروهای کوچک معنا شده است و […] ...
  • شعارسال: تنگه باستانی سروک در ۱۲ کیلومتری ضلع شمال شرقی شهر لیکک- مرکز شهرستان بهمئی -واقع شده است که در آذر ۱۳۱۶ به شماره ۳۱۰ به عنوان اولین اثر ملی استان کهگیلویه و بویراحمد در فهرست آثار باستانی کشور ثبت شد. تنگ سروک در فارس نامه ناصری به گردنه سروهای کوچک معنا شده است و […] ...تبليغات