• عملیات جست و جو برای یافتن پیکر جانباختگان سانحه هواپیمای تهران- یاسوج پس از دو روز وقفه بار دیگر در ارتفاعات برف گرفته دنا آغاز شد . شعار سال: عملیات جست و جو برای یافتن پیکر جانباختگان سانحه هواپیمای تهران- یاسوج پس از دو روز وقفه بار دیگر در ارتفاعات برف گرفته دنا آغاز شد. […] ...تبليغات