• یاسوج- ایرنا- مدیر کل اداره هواشناسی ، میزان بارش های اخیر در این استان تا ساعت 19:30 دقیقه را اعلام کرد که بر اساس آن نیمه شمالی استان شامل یاسوج، سی سخت، و امام زاده جعفر بیشترین حجم بارندگی را به خود اختصاص دادند. ...تبليغات