• پایگاه خبری سفیر دنا در گزارشی با عنوان «سی سخت شهر پزشک پرور با کمترین پزشک/شهر پزشکان در حسرت بیمارستان و ساختمان پزشکان» به قلم حسین دوستانی به وضعیت شهر سی سخت از لحاظ داشتن بیمارستان پرداخته است. ...تبليغات