• خشکسالی یکی از تنش های محیطی است که در چندسال اخیر بسیاری از گونه های جنگلی گچساران را دچار زوال ساخته و بسیاری از مناطق دیار بام نفت ایران را با عواقب زیست محیطی نابودی جنگل ها و مراتع مواجه کرده است. خشکسالی پدیده ای اقلیمی است که تأثیرات محیطی، اجتماعی و اقتصادی چشمگیری داردو […] ...
  • کشت برنج در کهگیلویه و بویراحمد ۴۰ درصد کاهش یافته است. شعارسال: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به خشکسالی و کم بارانی گفت: کشت برنج امسال در این استان نسبت به سال پیش ۴۰درصد کاهش یافته است و بخشی از مزارع به لوبیا اختصاص یافت. عیسی راستین نسب اظهار داشت: […] ...تبليغات