• شعار سال: توجه به حوزه گردشگری یکی از مباحث مهم در عصر کنونی است که می توانند نردبانی برای پیشرفت و توسعه سریع یک منطقه به عنوان منطقه نمونه گردشگری است باشد از این رو چند سالی است که با هدف توسعه این امر مهم در شهرستان لنده استان کهگیلویه و بویراحمد پروژه احداث منطقه […] ...تبليغات