• یاسوج (پانا) – رئیس پلیس راهور مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد، رانندگانی که ۳ مورد تخلف حادثه ساز در سال داشته باشند نمی تواند در سرویس مدارس فعالیت کنند. سرهنگ علی اقبالی پور در جلسه کارگروه حمل و نقل دانش آموزی اظهار کرد: بیشترین تعامل را در بحث سرویس مدارس پلیس راهور و […] ...
  • یاسوج (پانا) – رئیس پلیس راهور مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد، رانندگانی که ۳ مورد تخلف حادثه ساز در سال داشته باشند نمی تواند در سرویس مدارس فعالیت کنند. سرهنگ علی اقبالی پور در جلسه کارگروه حمل و نقل دانش آموزی اظهار کرد: بیشترین تعامل را در بحث سرویس مدارس پلیس راهور و […] ...
  • یاسوج (پانا) – رئیس پلیس راهور مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد، رانندگانی که ۳ مورد تخلف حادثه ساز در سال داشته باشند نمی تواند در سرویس مدارس فعالیت کنند. سرهنگ علی اقبالی پور در جلسه کارگروه حمل و نقل دانش آموزی اظهار کرد: بیشترین تعامل را در بحث سرویس مدارس پلیس راهور و […] ...
  • یاسوج (پانا) – رئیس پلیس راهور مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد، رانندگانی که ۳ مورد تخلف حادثه ساز در سال داشته باشند نمی تواند در سرویس مدارس فعالیت کنند. سرهنگ علی اقبالی پور در جلسه کارگروه حمل و نقل دانش آموزی اظهار کرد: بیشترین تعامل را در بحث سرویس مدارس پلیس راهور و […] ...تبليغات