• وزش باد شدید، بارش باران و تگرگ به باغات و مزارع کشاورزی بخش بوستان شهرستان باشت خسارت زیادی وارد کرد. شعار سال: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باشت گفت: باتوجه به وزش باد شدید، بارش باران و تگرگ خسارات زیادی به مزارع گندم، کلزا و باغات مرکبات بخش بوستان شهرستان باشت وارد شد. شمشیری افزود: کارشناسان در […] ...تبليغات