• استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه پیگیر پرداخت مطالبات و حقوق مردم منطقه هستیم، گفت: متولیان مشکلات و موانع پیش‌روی اجرای سد تنگ‌سرخ را برطرف کنند. ...تبليغات