• عملیات اجرایی تعویض پایه های برق شهر لنده چند صباحی است که شروع شده است ولی متاسفانه چاله هایی با عمق دو متر در جلو مدرسه ابتدایی شهید فتحی و سعدی تهدیدی جدیدی برای ۴۰۰دانش آموز است. شعار سال: چندین روز از آغاز عملیات تعویض پایه های برق در سطح معابر و کوچه های شهرلنده […] ...تبليغات