• سجاد حسن زاده از راه اندازی زایشگاه بیمارستان امام سجاد یاسوج تا دو ماه آینده خبر داد. شعار سال: رییس بیمارستان امام سجاد یاسوج گفت: تا دو هفته دیگر کار ساخت ساختمان اصلی بیمارستان تمام می شود و قدم بعد تجهیزات بیمارستان است که باید تامین شود. وی بیان کرد: مقدمه کار برای تجیهزات نیز […] ...
  • سجاد حسن زاده یکی از مشکلات پیش روی بیمارستان امام سجاد را جاده دسترسی عنوان کرد و گفت: این راه ارتباطی به معضل تبدیل شده است و بیماران از چشم بیمارستان می بینند. شعار سال: نشست عمومی شهردار یاسوج با کارکنان بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج برگزار شد. رئیس بیمارستان امام سجاد یاسوج گفت: هدف […] ...تبليغات