• طی حکمی از سوی شهردار یاسوج سجاد بهرامی مدیر عامل پیشین این سازمان عزل و خلقی پور جایگزین وی شد شعارسال: طی حکمی از سوی شهردار یاسوج سجاد بهرامی مدیر عامل پیشین این سازمان عزل و خلقی پور جایگزین وی شد. برپایه این گزارش این خبر در تماس تلفنی با سجاد بهرامی تایید شد. سایت […] ...تبليغات